Zasto mi je potreban konsalting – Why do I need consulting

Ono što sada sebi postavljate kao logičko pitanje, jeste: „zašto mi je potreban „CAS PRO“ konsalting, kada špedicija može da mi pruži uslugu carinjenja?..“
Odgovor na ovo pitanje je jednostavan: vladajte informacijom – kontrolišite svoje carinsko poslovanje putem blagovremene i tačne informacije! Na ovaj način definišite i predupredite potencijalni problem.
Omogućite i Vašem carinskom zastupniku stručnu pomoć u cilju zaštite sopstvenih interesa. Isključivo je u Vašem interesu da sprovedeni carinski postupak bude pravno perfektan, upravo zbog eventualnog problema prilikom naknadne carinske kontrole, gde se može pojaviti pitanje naknadne naplate uvoznih dažbina ili carinskog prekršaja, što značajno utiče na izvesnost i održivost poslovanja.
Zaštitite svoj posao znanjem! Dozvolite da naše iskustvo bude garant razvoja Vaše kompanije.


Why one needs „C.A.S. PRO” consulting when a freight forwarder can provide a clearance service is something that one has been asking oneself too often.

The answer to this question is simple: handle the information – control your customs business with accurate and precise information! In this manner, you define and prevent a potential problem.

For the purpose of protecting your interest enable your customs agent with expert assistance.
Due to the potential problem in additional duty control where the issue of additional customs import duties might occur or in the case of customs violation which significantly affects business certainty and sustainability it is entirely in your interest to have the customs procedure conducted legally in perfect manner.

Protect your business with knowledge! Let our experience be the guarantor of your company’s development.