Pravno zastupanje – Legal representation

„CAS PRO“ doo sarađuje sa advokatskim kancelarijama koje se bave carinskim pravom. Usko specijalizovani punomoćnici zajedno sa našim timom, odgovoriće najdelotvornije i najefikasnije na svaki pravni izazov.
Carinsko upravni i carinsko prekršajni postupak, kao i sudski postupci kontrole zakonitosti pojedinačnog upravnog akta i parnice za naknadu štete spadaju u delokrug naše uže pravne specijalnosti.


„C.A.S. PRO” cooperates with law firms that are practising the customs law. The highly specialized proxies (attorneys) together with our team will respond in the most effective and efficient way to any legal challenge.
The scope of our legal specialties comprises the customs administrative procedure and the customs petty offence proceedings procedure as well as the court proceedings of the legality control of the individual administrative decision and the case for damage.