Paket usluga

Nudimo paket usluga carinskog konsaltinga i pravnog zastupanja kompanijama po osnovu ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, sa mogućnošću paušalnog plaćanja. Cena ne zavisi od obima usluga, jer svaki paket podrazumeva kako savetodavne usluge i usluge kontrole svih učesnika u carinskom postupku, tako i usluge zastupanja pred sudovima i državnim organima. Angažovanjem naše kuće i zaključivanjem ugovora, obezbedili ste da u okviru paušalno ugovorene cene nemate dodatne troškove pravnog zastupanja, osim za izlazak pred sud ili državni organ.