Privremeni uvoz i koriscenje automobila

Pitanje privremenog uvoza i uslova za korišćenje putničkog motornog vozila registrovanog u inostranstvu, u kontekstu propisa koje primanjuje Uprava carina – pitanje carinskog prekršaja i oduzimanja automobila

Carinski propisi Vam daju pravo da privremeno uvezete svoj automobil iz inostranstva, i to uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina i to obavljate samo na osnovu usmene deklaracije na graničnom prelazu.
Takav vid usmene deklaracije se, u suštini, pretpostavlja samom činjenicom da ste u carinsko područje Republike Srbije ušli sa automobilom za koji imate zakonski osnov da ga koristite (npr. vlasništvo, lizing ili najam…), što znači da za automobil nije potrebno da popunjavate Obrazac za privremeni uvoz/izvoz.

Ovo pravo prate i određena ograničenja. Uslov da to učinite je da u inostranstvu imate odobreno privremeno boravište do 6 meseci i tada možete doći u Srbiju sa vozilom registrovanim u inostranstvu i koristiti ga u privatne svrhe za vreme dok traju razlozi Vašeg boravka (godišnji odmor, poseta porodici i dr.), nakon toga ste dužni da to vozilo izvezete prilikom napuštanja zemlje.
Ukoliko takvo vozilo, nakon isteka razloga zbog kojih boravite u Srbiji, ovde i ostane, ostvarila su se sva bitna obeležja carinskog prekršaja za koji je pored visoke novčane kazne (koja je od jednostrukog do trostrukog iznosa vrednosti automobila) propisana i mera oduzimanja vozila.
Zakonom je propisan i maksimalni rok u kome možete koristiti ovaj vid povlastice. Sa automobilom koji je registrovan u inostranstvu, a koji ste privremeno uvezli za lične potrebe, možete ostati u Srbiji, sa ili bez prekida, najduže šest meseci tokom jedne godine. Takvo vozilo, ali samo dok ste Vi u Srbiji, mogu da koriste isključivo članovi Vaše uže porodice: bračni drug i deca, kao i roditelji ukoliko živite u zajedničkom domaćinstvu.
Ukoliko carinski ili policijski organ otkrije da takvim vozilom upravlja treće lice, bez obzira što ste ga formalno ili neformalno ovlastili da upravlja Vašim vozilom, to vozilo će biti privremeno oduzeto od njega, zajedno sa pokretanjem carinskog prekršaja. Privremeno oduzimanje vozila traje dok se o njemu ne odluči u prekršajnom postupku, kada se vozilo ili trajno oduzima i prodaje na licitaciji, ili ukoliko nije izvršen prekršaj, vraća Vama.

Postoji mogućnost i privremenog uvoza službenog automobila firme iz inostranstva koji je dat na upotrebu zaposlenom koji radi za tu firmu u Srbiji, s tim da ukoliko je vozilo namenjeno i za privatne potrebe pomenutog zaposlenog lica, podatak o tome mora biti naveden u njegovom ugovoru o radu.

Privremeni uvoz vozila može biti odobren i studentima za period u kojem ostaju na našem carinskom području isključivo radi studiranja, kao i licima koja obavljaju poslove u određenom vremenskom trajanju, tj. periodu potrebnom za obavljanje tog posla.

U skladu sa navedenim, potrebno je posebno obratiti pažnju na činjenicu da svako odstupanje od navedenog, predstavlja nepropisno korišćenje carinske robe u carinskom području Republike Srbije, koje se sankcioniše prema Carinskom zakonu. Drugim rečima, svako vozilo koje se kao polovno prodaje na domaćem tržištu kao “stranac”, a nije prethodno prijavljeno za carinjenje, ili vlasnik za njega ne poseduje carinsku deklaraciju koja dokazuje da je u dozvoljenom carinskom postupanju sa robom – jeste u prekršaju i ukoliko ga kupite i pokušate da ga ocarinite – po službenoj dužnosti će biti oduzeto od Vas, zajedno sa pokretanjem carinskog prekršaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *