Carinski savetnik

Konsalting iz oblasti globalne trgovine i carinskih propisa

Kako se baviti carinskim zahtevima i globalnom trgovinom?

Privredno društvo „CAS PRO“ d.o.o. osnovano je sa idejom unapređivanja poslovnog ambijenta koji nudi pravni okvir carinskih i spoljnotrgovinskih propisa. Radno iskustvo stečeno u carinskoj službi, kao i poznavanje carinskog sistema i svih propisa kojima je uređena oblast carinskog postupka i carinske politike, čini nas garantom sigurnosti Vašeg poslovanja.
„CAS PRO“ d.o.o. je specijalizovana za interakciju Vašeg poslovanja sa uslugama ostalih učesnika u carinskom postupku, kako bi se ostvario merljivi napredak uz smanjenje troškova i uštedu vremena, u dinamičnom i promenljivom pravnom okruženju.
Usluge koje pruža naša konsultantska kuća, i iskustvo sa kojima raspolaže naš tim stručnjaka, kao i poznavanje sistema i procesa vezanih za spoljnotrgovinsko poslovanje, omogućiće pretvaranje poslovnog potencijala u profit. Naš uspeh se meri uspehom naših klijenata.
Dozvolite da naše iskustvo bude garant razvoja Vaše kompanije


„C.A.S. PRO” – law firm has been established with the idea of improving business environment that provides wide range of customs and foreign trade regulations. Work experience gained while working at the customs, a vast amount of knowledge about the customs system and all the regulations that determine the domain of customs procedure as well as the understanding of customs policy make us the guarantee of your business.

„C.A.S. PRO” is specialised in interaction of your business with the services of other participants in the customs procedure, in order to achieve assessable progress by reducing costs and time saving in a dynamic and changing legal environment.

The services provided by our consulting firm, and the experience of our team of experts, as well as the knowledge of the foreign trade system and processes, will enable the transformation of business potential into profit. Our success is measured by the success of our clients.

Let our experience be your company’s development guarantor.

 

 

Kontakt

      Adresa / Address: Mlade Bosne br. 14, Beograd

      Telefon / phone: 069 243 3044

      email: office@carinskisavetnik.rs

      Radno vreme / working hours:  9-17h